Werkwijze

persoonlijke aanpak

Onze kracht is de persoonlijke aanpak. Elk project wordt begeleid door één van de partners. Door ons in te leven in de opdrachtgevers en het welbevinden van de toekomstige gebruiker centraal stellen, is elk ontwerp als een maatpak.

In ingewikkelde ontwerpprocessen met veel randvoorwaarden en stakeholders is dit inlevingsvermogen van essentieel belang om tot een goed gebouw en breed gedragen resultaat te komen.

Schoonheid

Ruimtelijkheid en kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Op elk schaalniveau valt er iets nieuws te zien en te ervaren. Een hoogwaardig materiaalgebruik en een verfijnde afwerking dragen bij aan de gevoelsbeleving van de mens.

Geborgenheid

Onze gebouwen zijn eigen, helder en tijdloos. Ze verhouden zich op een vanzelfsprekende wijze tot het bestaande, maar met een eigen karakter. We werken altijd aan plekken voor mensen.

Gebouwen en interieurs die relaties versterken en waar mensen centraal staan en zich geborgen voelen. Woningen, kantoren, hotels en schoolgebouwen.

oog voor de toekomst

Wij ontwerpen met oog voor de toekomst. Omdat wij veel werken aan transformaties, renovaties en interieurs, weten wij hoe gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen.

Deze ervaring leert ons welke kwaliteiten echt duurzame gebouwen moeten hebben en hoe we ons eigen gebouwen adaptief en toekomstbestendig kunnen maken.

circulaire benadering

We halen altijd het beste uit het bestaande en werken met hernieuwbare en circulaire materialen. We hebben het manifest "Wij gaan circulair" van de BNA onderschreven.

praktische houding

Het team van BRIQUE bestaat uit architecten en hoogopgeleide bouwtechnisch ontwerpers. Compact en met veel aandacht voor heldere communicatie.

Met onze ervaring en praktische houding, realiseren we ontwerpen binnen budget en planning, zonder de esthetiek uit het oog te verliezen.


bekijk onze projecten