Tabor College d'Ampte

Nieuwbouw lijkt soms de enige manier om het gebouw te krijgen dat een school nodig heeft ; geschikt voor hedendaags onderwijs, met betaalbaar onderhoud en een goed binnenklimaat. De nieuwbouwplannen voor het Tabor College d’Ampte in Hoorn lagen dan ook al klaar, toen werd besloten om te kiezen voor een renovatie. Een duurzamere en goedkopere oplossing met een resultaat “als nieuw”. In concurrentie met negen gerenommeerde scholenbouw-architecten, kwam onze visie op deze renovatie als beste uit de bus.


De opgave betrof twee bestaande gebouwen. Beide gebouwen moesten er weer dertig jaar tegenkunnen, zowel bouwfysisch als bouwtechnisch. Met name voor het hoofdgebouw uit de jaren ’60 vroeg dit om een grootschalige aanpak. Daarnaast moest ook de uitstraling en indeling van de gebouwen bij de tijd gebracht worden. De verbouwing van het hoofdgebouw is afgerond, het gebouw voor de onderbouw “d’Ampte Junior” wordt in de zomer van 2017 aangepakt.

opdrachtgever:
Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH)

locatie:
Berkhouterweg, Hoorn

start & oplevering:
2014-2017

oppervlakte:
13000 m2

uitvoerende partijen:
Heddes Bouw en Ontwikkeling

team:
Gara Beukman, Hilda van Gortel, Gert-Jan Laan, Graham Kolk, Roel van Nieuwenhuizen, Claire de Zoete, Annegien van Dijk, Suzanne Ellis

overige adviseurs:
Bouwadviesbureau Strackee, J. van Toorenburg B.V, BBA, ABC Nova, moBius consult

fotografie:
Koning Ellis

Dat de vernieuwing van de gevels een essentieel deel van de opgave was was duidelijk, maar ook dat dit de grootste kostenpost zou worden. Na een zorgvuldige analyse bepaalden we waar de meeste winst te behalen was; voor het binnenklimaat, het toekomstige onderhoud en de uitstraling. We kozen ervoor om alle puien van de theorielokalen en de kantoren in de hoogbouw te vervangen. Hiermee werd in één keer zowel het binnenklimaat (zonwering, ventilatie en isolatie) als de uitstraling (hoogbouw als meest zichtbare deel) aangepakt. De gesloten metselwerkgevels, ter plaatse van de trappenhuizen, werden alleen schoongemaakt en waar nodig geïsoleerd door de spouw te vullen. Door de nieuwe gekleurde borstweringen door te laten lopen over deze vlakken heen, kreeg het hele gebouw een andere uitstraling.

Ook de gymzalen van gebouw A werden vernieuwd. Gymzalen in scholen hebben vaak dezelfde problemen: de akoestiek, verblindende zoninstraling, opwarming en ‘lastige’ obstakels. We hebben kleinere ramen gemaakt en de dichte delen van de nieuwe gevel aan de binnenzijde bekleed met een geperforeerde plaat op ‘spraakhoogte’. Dit doet zoveel voor de akoestiek dat we relatief goedkope plafondplaten konden toepassen. Door hieronder stralingsplafonds te hangen waren de vrijstaande convectoren niet meer nodig.

We hebben veel aandacht besteed aan de fietsenstalling onder de gymzalen, waar alle leerlingen binnenkomen. We vonden dit een onprettige plek. We hebben de fietsenstalling veel opener en vriendelijker gemaakt door dichte wanden en stalen hekken te vervangen door geperforeerde platen met afbeeldingen van sportfiguren. Dit vergroot de veiligheid en het ziet er leuker uit. Door het plafond geel te maken en de eenvoudige TL-balken diagonaal te plaatsen is de sfeer er enorm op vooruit gegaan.

De sportvoorziening van de school oogt niet langer ondergeschikt, maar heeft een professionele uitstraling gekregen. Een docentenruimte in het midden met zicht op de hal voor de kleedkamers en beide sportzalen geeft rust en veiligheid. Om de sportmogelijkheden van de school uit te breiden zijn er twee dojo’s gerealiseerd in de theorievleugel naast de gymzaal. Met extra stalen balken en een geluiddichte doos-in-doos constructie kunnen deze kleinere sportzalen gebruikt worden zonder dat de rest het gebouw last heeft van trillingen of geluid.

Om een eenheid te maken van de gefragmenteerde vorm van de begane grond, waar het praktijkplein, kunstplein en de aula zich in bevinden, hebben we de groene beplating met de witte belijning van de hoogbouw, rondom terug herhaald. De kenmerkende betonnen elementen die de ramen van de aula inkaderen vallen op door een frisse witte kleur. Het materiaal is eenvoudig en onderhoudsvriendelijk aluminium; de verfijnde toepassing en zorgvuldige aansluitingen geven de gevels kwaliteit. Aan het schoolplein is de gevelindeling efficiënt en ondergeschikt aan de achterliggende functies. Omdat het belangrijk is hier geen kwetsbaar materiaal op straatniveau toe te passen, zit de groene plaat hier aan de bovenzijde.

We startten het ontwerptraject met het in kaart brengen van de wensen van de school en het onderzoeken van de mogelijkheden binnen het bestaande gebouw. Structureren was de belangrijkste opgave; vakgroepen en vakgebieden bij elkaar, een ruimte voor teamcoaches op elke verdieping en een logische routing. Daarnaast wilde de school de vakken rondom hun kernwaarden: creatief en sportief een duidelijke plek in de school geven.

Rondom de aula, die ook wordt gebruikt voor de dramalessen, hebben we alle creatieve vakken geclusterd. Van de keuken en toiletten is een lokaal gemaakt, waardoor de vakgroep drama direct aan de aula grenst, die ook tijdens de lessen gebruikt wordt. Van het oude, te kleine podium is een modern lokaal voor audiovisuele techniek gemaakt, van waaruit ook de theatertechniek op professionele wijze kan worden aangestuurd. Voorstellingen vinden plaats op de vloer van de aula, waar professionele voorieningen voor zijn aangebracht. De keuken met uitgiftebalie is verplaatst naar de voormalige garderobe de school; hier is nu d’Ampte diner; een gezellige ontmoetingsplek in het hart van de school. Ook de conciërge heeft een nieuwe plek, naast de leerlingenentree met zicht op de hele school en het plein. Met deze lastige puzzel is het ons gelukt om het gebouw een nieuwe logische indeling te geven met een goed functionerend “kunstplein” en d’Ampte diner als levendig middelpunt.

Rust, ruimte en herkenbaarheid voor de leerlingen is belangrijk. We hebben daarom veel aandacht besteed aan het terugbrengen van de logica van de clustering van functies, de breedte van looproutes en overzicht en toezicht. Omdat een prettige en opgeruimde sfeer het gewenste gedrag stimuleert is ook het kleur- en materiaal gebruik hierin bepalend. We hebben gekozen voor een heldere en verzadigde kleuren. Dit geeft structuur en is herkenbaar. Het biedt tegenwicht aan de veelheid aan spullen, mensen en kleuren in een schoolgebouw.

Het project is uitgevoerd middels een zogenaamd UAV-GC geïntegreerd contract met de aannemer, ook wel Design & Build genoemd. Dit heeft ook consequenties voor de werkzaamheden van de architect, alle kwaliteit moet al in een vroeg stadium worden vastgelegd. Onze ervaring in de uitvoeringsfase heeft hierbij geholpen, zo wisten we precies waar we op moesten focussen bij het vastleggen van deze kwaliteit.